Katalog usług rzeczoznawcznychStwierdzanie szkód i stanów magazynowych

Podczas magazynowania towarów mogą zaistnieć różnego rodzaju sytuacje losowe:

 • pożary,
 • zalania wodą z opadów atmosferycznych,
 • zalania wodą kanalizacyjną,
 • zniszczenia spowodowane przez wichury,
 • inne zdarzenia losowe np. włamanie,
podczas których składowane towary mogą:
 • ulec zniszczeniu,
 • może pogorszyć się ich stan jakości,
 • mogą utracić swą przydatność do użytku poprzez:
  • - przeterminowanie,
  • - zardzewienie,
  • - uszkodzenie przez gryzonie;
lub zachodzi konieczność stwierdzenia ilości magazynowanego towaru (inwentaryzacje roczne lub po kradzieży). Niejednokrotnie zachodzi wtedy potrzeba stwierdzenia zaistnienia powstania danej szkody bądź jej wyceny przez niezależną firmę rzeczoznawczą.

W zakres tego typu usług wchodzi między innymi:

 • określenie przyczyny powstania szkody,
 • określenie stanu magazynowanego towaru,
 • określenie rozmiaru powstałej szkody,
 • określenie możliwości zagospodarowani uszkodzonego towaru celem pomniejszenia rozmiaru szkody,
 • wskazania dotyczące utylizacji towarów nie nadających się do dalszej sprzedaży,
 • dokumentacja zdjęciowa.
powrót

Telefony: 22 63 65 644
              693 819 537
Fax:    22 29 23 207
E-mail:abbs@balcerkiewicz.com.pl