Certyfikaty GOST-R

Firmy zainteresowane eksportem produktów do Rosji powinny zorientować się czy towar, który chcą wprowadzić na tamtejszy rynek nie wymaga posiadania CERTYFIKATU GOST-R.

Dokument ten stwierdza zgodność produktu z wymaganiami rosyjskich norm GOST.

Niektóre produkty nie wymagają posiadania certyfikatu. W przypadku, gdy importer z Rosji jednak domaga się, aby eksporter taki dokument przedstawił istnieje możliwość poddania produktu dobrowolnej certyfikacji na zgodność z normami GOST, pod jednym warunkiem, że istnieją odpowiednie normy GOST do których odnosiłby się certyfikat. Zdarza się, że niekiedy nie ma takich norm GOST i nie można wtedy uzyskać certyfikatu GOST-R.

Wystawiane certyfikaty GOST-R uprawniają do umieszczania na eksportowanym towarze znaku zgodności z GOST.

Certyfikaty wystawia się dla:
  • Producenta - daje możliwość producentowi sprzedawania towaru różnym eksporterom, jak
    i prowadzenie eksportu na własną rękę.
  • Eksportera - korzystna forma dla eksportera, który mniej zamożnego producenta (nie chcącego pokrywać kosztów certyfikatu) niejako zmusza do korzystania ze swoich usług.
  • Producenta i eksportera - w treści certyfikatu umieszczana jest nazwa producenta oraz eksportera, zazwyczaj w przypadku, gdy pokrywają oni do spółki koszty jego wystawienia.
Istnieją różne rodzaje certyfikatów GOST-R:
  • Zwykły na jeden rodzaj produktów,
  • Zwykły rozszerzony dla grupy kilku produktów,
  • Jednorazowy – zwykły i rozszerzony dla jednorazowej wysyłki towaru.
  • Wraz z certyfikatami można także zamówić poświadczone kopie z hologramem.
Dla producentów wystawiana jest licencja na posługiwanie się znakiem GOST-R na opakowaniach swoich wyrobów. Za jej wystawienie nie jest pobierana dodatkowa opłata. Jest ona częścią składową certyfikatu.
Telefony: 22 63 65 644
              693 819 537
Fax:    22 29 23 207
E-mail:abbs@balcerkiewicz.com.pl