Katalog usług rzeczoznawcznych

Ocena stanów ładunków i dostaw

Różnego rodzaju sytuacje zaistniałe podczas transportu towarów:

 • wypadki drogowe,
 • uszkodzenia poszycia kontenerów,
 • rozerwania plandek środka transportu,
 • przemieszczenie się towaru podczas transportu,
 • zbyt długi okres transportu,
 • awaria systemu chłodzenia w samochodach chłodniach,
 • niesprzyjające lub szkodliwe dla przewożonego towaru warunki transportu lub warunki atmosferyczne
lub ich magazynowania
 • pożary,
 • zalania wodą z opadów atmosferycznych,
 • zalania wodą kanalizacyjną,
 • zniszczenia spowodowane przez wichury,
 • inne zdarzenia losowe
mogą generować powstawanie różnego rodzaju zniszczeń bądź uszkodzeń towarów.

W zakres usługi oceny stanu towaru wchodzą:

 • oględziny stanu środka transportu,
 • opis stwierdzonych uszkodzeń poszycia,
 • oględziny stanu zabezpieczeń towaru na czas transportu,
 • oględziny stanu opakowań zbiorczych,
 • oględziny stanu opakowań jednostkowych,
 • oględziny stanu towaru w opakowaniach,
 • ocena stopnia uszkodzenia ładunku,
 • ocena stopnia uszkodzenia opakowań,
 • pobranie prób opakowań do badań laboratoryjnych (w przypadku zamoczenia towarów) w celu ustalenia czy zalanie nastąpiło wodą morską czy słodką (w przydatku transportu drogą morską),
 • analiza przedstawionej dokumentacji transportowej,
 • wyliczenie wartości powstałej szkody,
 • określenie możliwości pomniejszenia rozmiaru powstałej straty,
 • wskazania dotyczące utylizacji towarów nie nadających się do dalszej sprzedaży,
 • dokumentacja zdjęciowa.
powrót

Telefony: 22 63 65 644
              693 819 537
Fax:    22 29 23 207
E-mail:abbs@balcerkiewicz.com.pl