Katalog usług rzeczoznawcznychOcena jakości owoców i warzyw

Rzeczoznawcy naszej firmy posiadają bardzo wysokie kwalifikacje
i doświadczenie w ocenie jakości owoców i warzyw, zarówno świeżych jak
i mrożonych.

Podczas badań jakościowych owoców i warzyw dokonujemy szeregu czynności związanych nie tylko z oceną obecnego stanu towaru, ale też ustalenia przyczyny powstania szkody oraz określenia możliwości pomniejszenia powstałej szkody.

 • Oględziny środka transportu.
 • Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń chłodniczych.
 • Analiza wydruku z termografu.
 • Pomiary temperatur.
 • Analiza sposobu ustawienia towaru na czas transportu z uwzględnieniem typu rozprowadzania powietrza przez urządzenie chłodnicze.
 • Oględziny towaru podczas rozładunku.
 • Oględziny towaru po rozładunku.
 • Oględziny towaru przed i po procesie dojrzewania (banany).
 • Oględziny stanu towaru po rozmrożeniu (mrożonki).
 • Analiza laboratoryjna (np. pierwiastki ciężkie. zanieczyszczenia. w ziołach)
 • Ocena stanu towaru.
 • Określenie jakości towaru.
 • Określenie rozmiaru utraty wartości towaru.
 • Określenie rozmiaru powstałej szkody.
 • Wycena wartości towaru.
 • Określenie możliwości zagospodarowanie uszkodzonego towaru celem pomniejszenia rozmiaru strat.
 • Wytyczne dotyczące prac zapobiegających dalszemu powiększaniu się powstałej szkody.
 • Wytyczne dotyczące utylizacji towaru nie nadającego się do wprowadzenia do obrotu handlowego.
 • Analiza dokumentacji transportowej pod kątem czasu i warunków transportu.
 • Ustalenie przyczyny powstania szkody.
 • Analiza nakładu pracy na sortowanie towaru.
powrót

Telefony: 22 63 65 644
              693 819 537
Fax:    22 29 23 207
E-mail:abbs@balcerkiewicz.com.pl