Odbiorcy naszych usług:
 • Ubezpieczyciele krajowi oraz zagraniczni
 • Likwidatorzy szkód
 • Zagraniczne firmy rzeczoznawcze
 • Terminale kontenerowe
 • Porty morskie oraz lądowe
 • Spedytorzy
 • Przewoźnicy
 • Eksporterzy
 • Importerzy
 • Producenci
 • Firmy logistyczne
 • Magazyny oraz sklepy
 • Hurtownie
 • Banki
 • Urzędy celne
 • Agencje celne
 • Laboratoria
 • Osoby prywatne

Rzeczoznawstwo

 • Zapewniamy bezstronność, rzetelność i fachowość naszych rzeczoznawców.
 • Realizujemy zlecenia zarówno jednorazowe jak i długoterminowe.
 • Krótkie terminy realizacji zleceń.
 • Raporty wystawiamy w języku polskim i angielskim.
Dysponujemy rozległą siecią rzeczoznawców i inspektorów o wieloletniej praktyce i wysokich kwalifikacjach zawodowych, z różnych specjalności.

Usługi świadczymy na terenie całego kraju w tym zazwyczaj bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdów w ponad 50 miejscowościach w tym:

Warszawa, Trójmiasto, Koszalin, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Poznań, Toruń, Wrocław, Katowice, Gliwice, Rzeszów, Tarnów, Zamość, Tomaszów Mazowiecki, Lublin, Leżajsk, Łódź ostatnio dodane lokalizacje to Kuźnica Białostocka i Ustroń.

Współpracujemy również z zagranicznymi firmami rzeczoznawczymi świadczącymi usługi na terenie: Europy i Ameryki Południowej.rekomendacje i prasa ...

Zakres usług

Rzeczoznawstwo w obrocie towarowym
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług, które ułatwiają rozwiązywanie wielu problemów związanych z realizacją kontraktów handlowych w następującym zakresie:
 • badanie jakości towaru,
 • stwierdzanie wagi, masy, ilości towaru,
 • stwierdzanie i ocena szkód w ładunkach i magazynach,
 • próbobrania oraz analizy chemiczne i badania laboratoryjne,
 • nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem,
 • wycena składników majątkowych,
 • oceny techniczne maszyn i urządzeń,
 • badanie czystości środków transportowych (kontenerów, cystern, wagonów),
 • analiza wydruku z tachometru.
Akustyka
 • ekspertyzy akustyczne,
 • pomiary drgań/wibracji,
 • pomiary hałasu w środowisku,
 • pomiary hałasu w pomieszczeniach,
 • pomiary hałasu na stanowiskach pracy,
 • analizy modelowe emisji hałasu,
 • identyfikacja źródeł hałasu ponadnormowego,
 • pomiary Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych i badania zrozumiałości wymowy komunikatów.
Gazy i pyły
 • pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego,
 • pomiary wentylacji i klimatyzacji (m. in. skuteczności wentylacji, hałasu, krotności wymiany powietrza),
 • pomiary skuteczności urządzeń odpylających,
 • pomiary skuteczności dopalania gazów i pyłów.
Ciecze
 • badania jakości wody i składu ścieków,
 • pomiary skuteczności hermetyzacji spustu paliw na stacjach paliw.
Technia i elektryka
 • pomiary techniczne i elektryczne (m. in. oporności, skuteczności zerowania, natężenia
  i równomierności oświetlenia elektrycznego stanowisk i pomieszczeń, pomiary oświetlenia awaryjnego),
 • pomiary pól elektromagnetycznych.
Środowisko pracy
 • wszelkie pomiary czynników fizycznych i chemicznych środowiska pracy (mikroklimat, oświetlenie, natężenie hałasu i dobór ochronników słuchu, poziom wibracji ogólnej i miejscowej, natężenie pola elektromagnetycznego, zapylenie, wilgotność powietrza, wydatek energetyczny, badanie stężeń substancji chemicznych).
Inne
 • badania zagęszczenia gruntu, w tym zasypki oraz badania nośności podłoża,
 • ustalanie przyczyn/źródła pożarów.
Telefony: 22 63 65 644
              693 819 537
              607 895 005
E-mail:abbs@balcerkiewicz.com.pl